Connotte ProjectCoördinatie & Advies
 
 
Diensten

Voor welke diensten kunt u bij ons terecht:
1.

Projectmanagement en - coördinatie

Wij coördineren de diverse projecten en werkzaamheden en zorgen dat de beleidsvoornemens en operationele plannen, werkgroepen en klussen gerealiseerd worden. Intussen kunt u zich weer richten op het belangrijkste: uw diensten of producten, uw klanten en zakelijke contacten, uw medewerkers en de bedrijfsvoering. Indien gewenst brengen wij voor u het proces en medewerkers in beweging en begeleiden in actie naar resultaat.

Voor wie: ondernemers, organisaties en zelfstandige professionals die te veel werkzaamheden onder handen hebben.

betrouwbaar
betrouwbaar
rollen in project en proces
rollen in project en proces
2.

Processen & samenwerking

Nadat een plan van aanpak, projectvoorstel of strategie is opgesteld moet het in de praktijk gaan gebeuren. Professionals en of vrijwilligers in diverse geledingen en verantwoordelijkheden moeten het samen doen. Het zou fijn zijn als alle capaciteit en talenten en kennis zorgvuldig en met waardering benut worden. En dat ieder op tijd doet wat afgesproken is. Kwestie van goed afstemmen en samenwerken en op tijd communiceren zegt u? Juist (t)ja… Wij hebben jarenlange ervaring in inrichten en begeleiden van de werkprocessen, vooral wanneer het een verandering in gedrag of groei en samenwerking betreft. Een scherp oog voor mogelijke calamiteiten en knelpunten en voor diversiteit in teams.

Voor wie: organisaties en bedrijven, non-profit of not-for-profit, die een verandering in gang willen zetten gericht op gewenst gedrag of te volgen werkproces.een juiste koers
een juiste koers?
3.

Strategie

Na een korte voorbereiding gaan wij in een 1:1 of klein team met u in gesprek over uw doelen en dromen, uw plannen, uw wensen en de door u ervaren successen en struikelblokken. Onze inzet en aandacht is gericht op het realiseren van úw ambities. Een frisse blik en analyse van kansen, talenten, mogelijkheden en ‘to do’s and do not’s’ leidt tot een of meer ijkpunten voor uw strategie. Die verwoorden wij voor u in een helder overzicht of praktische presentatie. Het blijft uiteraard úw verhaal!

Voor wie: ondernemers en managers met een visie en innovatieve ideeën die ‘maar niet’ toekomen aan het uitwerken van strategie en scenario's.

4.

Spiegelservice

©Spiegelservice is in cocreatie ontwikkeld door Wijzer, Connotte en Welpart. Spiegelservice is een unieke en effectieve tool die u helpt de verborgen aspecten te zien, dat wat u spiegel niet toont. Een integrale intervisie vorm, met als uitgangspunt de theorie van de Denkprocessen (E.M. Goldratt).

Voor wie: voor die ondernemer, directeur, bestuurder of projectleider met een plan of voornemen dat – zeker weten- uw organisatie of bedrijf en medewerkers zal raken en energie en tijd vergen. Daarom wilt u de ideeën toetsen op neveneffecten en mogelijke hindernissen in de werkprocessen. En eigenlijk vindt u het nog iets te vroeg om dit met directie, collega's of andere betrokkenen te bespreken. De Spiegelservice biedt en faciliteert een veilige en onafhankelijke analyse en aanpak die afgerond wordt met concrete en praktische advies en tips.

overzicht
overzicht
5.

StartersHUB

In StartersHUB.nl werken Connotte ProjectCoördinatie, ‘Samen met Jos’ en ‘Status Estate Planning’ samen in de StartersHUB. Wij faciliteren bijeenkomsten en ondersteunen acties in, door en met de StartersHUB over thema’s en vragen als: “Kan of durf ik het?” “Hoe start ik slim?” “Hoe word ik een succesvol ondernemer?” “Hoe kom ik aan klanten?”

Voor wie: voor iedere professional, (her)startende ondernemer en wie een switch overweegt naar ondernemerschap. Wij bieden hulp op een onorthodoxe wijze en in co-creatie bij het persoonlijk onderzoek of ondernemerschap (nog) bij hem of haar past. Daartoe organiseren wij activiteiten, trainingen en out-of-the-box workshops. Onze inzet en activiteiten zijn gericht op úw groei en leerproces.

   ©2021 Connotte ProjectCoördinatie & Advies