Connotte ProjectCoördinatie & Advies
 
 
WerkwijzeFijn dat u ons benadert!
U heeft een vraag, wij gaan vrijblijvend met u in gesprek hierover.

In dit gesprek maken we kennis en inventariseren uw wensen, doelen en intenties. We bespreken de mogelijkheden, wijze van afstemming en te volgen stappen. Graag horen wij van u welke organisaties/medewerkers/vrijwilligers u erbij wilt betrekken. En graag horen wij van u in hoeverre overige resources en tijd beschikbaar zijn. Zijn er op dit moment bijvoorbeeld urgente klussen of actualiteiten in uw onderneming of organisatie?

Mochten wij tot een opdrachtovereenkomst komen, dan leggen wij u vervolgens een offerte voor. Afhankelijk van uw vraag en door ons te leveren diensten zal dit van een plannings- en activiteitenvoorstel vergezeld zijn.

Stap voor stap
Stap voor stap

Op weg naar succes
Op weg naar succes
Connotte ProjectCoördinatie & Advies werkt projectmatig. Dat betekent dat wij regelmatig met u over de voortgang en tussenresultaat willen overleggen. Belangrijke beslismomenten vergen uw inbreng en betrokkenheid, vanzelfsprekend.

Uiteindelijk willen wij het beoogde resultaat behalen naar volle tevredenheid van u en ons, volgens afspraken en planning.

Betrouwbaar en integer. Daar staan wij voor.


   ©2021 Connotte ProjectCoördinatie & Advies